Life Coaching – elämäntaidon valmennus. Mitä se on ja kenelle se sopii?

Valmennus on toimintamalli, joka auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa elämän eri osa-alueilla.

Life Coaching perustuu kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen ja siinä hyödynnetään positiivista psykologiaa sekä ratkaisukeskeisyyttä. Valmennus ei ole vinkkien eikä neuvojen antamista, vaan valmennettava itse oivaltaa ne olennaiset asiat, jotka hänelle ovat tärkeitä. Valmentajan tehtävä on erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla auttaa näiden oivallusten syntymisessä, lähtötilanteen kartoittamisessa, tavoitteiden selkeyttämisessä sekä rakentamaan toimintasuunnitelman kohti tavoitteita, jotka asiakas kokee merkityksellisiksi ja iloa tuottaviksi.

Elämäntaidon valmentaja auttaa Sinua selkiyttämään sen, mitä todella haluat elämältäsi. Valmennuksen avulla itsetuntemus lisääntyy ja pystyt selvittämään omat vahvuutesi. Tavoitteet kirkastuu ja opit elämään tasapainoisempaa, mielekkäämpää ja omien arvojesi mukaista elämää.

Valmennusta voi hyödyntää monipuolisesti. Se sopii apuvälineeksi mm.

  • oman minäkuvan parantamiseen
  • itsetunnon kehittämiseen
  • ihmissuhteiden parantamiseen
  • vuorovaikutustaitojen kehittämiseen
  • kun haluaa löytää uuden suunnan työelämässä
  • kun haluaa oppia nauttimaan enemmän nykyisestä työstä
  • unelmien toteuttamiseen
  • kun haluaa päästää irti menneestä
  • kun haluaa oppia elämään hetkessä
  • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen – Life Coaching on mahtava ja tehokas ”apuväline” opeteltaessa uusia elämäntapoja ravinnon ja/tai liikunnan saralla!

Life Coaching ei ole opettamista, jossa kerrotaan, miten jokin asia tehdään tai kannattaisi tehdä. Se ei myöskään ole terapiaa, jossa käydään läpi valmennettavan menneisyyttä.

Valmennus sopii kuitenkin kaikille, jotka ovat valmiita menemään elämässään eteenpäin ja haluavat varmistua, että suunta on oikea.

Jos kiinnostuit elämäntaidon valmennuksesta, ota rohkeasti yhteyttä.

Yksi valmennuskerta kestää 60-75 min.

Hinta 80€/4 valmennuskertaa 270€

Jo yksikin tapaamiskerta saattaa riittää saamaan aikaan alun muutokselle, mutta useammalla valmennuskerralla on tietenkin suurempi hyöty. Tapaamiskertojen määrä sovitaan jokaisen asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.